Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Een argument wat we regelmatig horen is dat we eerst de daken moeten benutten. In een ideale wereld zouden zeker alle daken van zonnepanelen voorzien moeten worden, echter . . . daar zitten een hoop haken en ogen aan. Allereerst moet duidelijk zijn dat alle daken in Nederland maar een klein deel (ongeveer 8 tot 10%) vertegenwoordigen van wat we aan duurzame energie zullen moeten opwekken. Duidelijk dus dat het een “en  en” situatie is, waarbij zonneparken absoluut noodzakelijk zullen zijn. Daar komt ook nog bij dat het realiseren van alle daken door de vele verschillende eigenaren en woningbouw verenigingen logistiek echt veel te langzaam gaat om welke klimaatdoelstelling dan ook te halen.

Natuurlijk is het belangrijk om goede landbouw grond te hebben, want immers ons voedsel komt daar vandaan. Echter om dat zo exclusief te stellen is ook wat simplistisch, want dat zou voorbij gaan aan het feit dat we net zo hard energie nodig hebben. Wij geloven dat daarin een balans gevonden moet worden. Ruimte voor zonneparken en zeker ook mee dan genoeg landbouwgrond behouden. Zeer duidelijk dat een natuurlijk groen landschap ook onze voorkeur heeft, maar wij geloven dat de noodzaak daar is. Hoewel we onze levenswijze in de toekomst wellicht zullen moeten herzien, weten we dat bijvoorbeeld groene energie een mogelijkheid schept om die impact zo klein mogelijk te houden. Een park wordt nooit gebouwd om de esthetiek van een landschap te vergroten, maar om duidelijk praktische, rationele en noodzakelijke redenen. Vergelijken we het met ander praktische zaken zoals een snelweg, een vliegveld, een industrie terrein, een windmolen park  of een energie centrale dan kunnen we niet anders concluderen dat de impact op alle vlakken aanzienlijk minder is.

Soms een zonnepark gedefinieerd als een permanente oplossing die dan ook nog eens niet bijdraagt aan de agrarische sector. Wij denken dat dat wat overtrokken is en anderzijds ook een verkeerde emotie aanwakkert   Duidelijk is dat we stappen moeten nemen en dat een zonnepark dus één van de goede opties is.  Echter parken zijn een oplossing voor 20-25 jaar, ook zeker weer goed te verwijderen (recyclen) en dus lang niet zo permanent als sommige willen doen geloven. Daarnaast moet opgemerkt worden dat er in die tijd geen chemicaliën (kunstmest) gebruikt zal worden en er evengoed voor het grootste deel een grasbedekking aanwezig zal zijn. Permanent betekent in deze context aldus voor twee decennia  zonder schadelijke effecten voor de grond en daarna . . . is landbouw weer mogelijk indien gewenst.

Hoewel sommige technici panelen wellicht mooi vinden is zo’n opstelling met platen natuurlijk voor de meeste mensen minder fraai dan een weiland of bos. Een argument dat we dan ook wel horen van omwonende is dat ze bang zijn om in industrieel omgeving te komen wonen. Neo energie ziet die bezwaren en doet al het mogelijke om die bezwaren weg te nemen. Als het enigszins mogelijk is geven we voorkeur aan terrein dat grenst aan een snelweg, een treinrails of bosrand zodat er zo min mogelijk zicht op is. Daar waar omwonende wel zicht op het park zouden kunnen hebben leggen we veelal in overleg met die omwonende en de betrokken gemeente een groenstrook aan om de panelen uit het zicht te houden.

In principe niet!  Daarmee bedoelen we dat voor zover bekent er geen negatieve gevolgen van een park zijn die een doorslaggevend argument zouden kunnen vormen. Geluidshinder is niet aan de orde en het zal zeker niet drukker worden in de omgeving want onderhoud is minimaal als het eenmaal staat. Natuurlijk produceert het park geen geuren (geen bemesting) en zoals hierboven vermeld zal er alles aan gedaan worden om het park visueel aantrekkelijk af te schermen. Overigens zal dat zo gedaan worden zodat klein wild nog gewoon vrij door het park kan bewegen. Het enige dat objectief daadwerkelijk verandert is dat hier en daar een ver gezicht verdwijnt voor een uitzicht op een groenstrook. Een meer dan redelijk alternatief als je bedenkt dat de gemiddelde stedeling geen keus heeft maar naar zijn overbuurman ’s zonnepanelen te kijken.

Recent zien we dat er aanbieders op de zonnemarkt zich vermarkten met woorden als lokaal, participatie en Nederlands. Daarbij wordt geprobeerd om een sentiment te bewerken op basis van zaken als werkgelegenheid, geld binnen de grenzen houden, etc. Erg subjectieve zaken wanneer je beseft dat er vrijwel geen zonnepanelen in Nederland geproduceerd worden, een operationeel park vrijwel geen manueel onderhoud vereist en de te financieren bedragen vaak ver buiten het budget van de lokale energie coöperaties vallen. Wij geloven dan ook meer dat het voordeel ligt in de lokale groene energie opwekking en dat de focus verder moet zijn op de beste materialen en beschikbare vakkennis om dit te succesvol te bereiken. Bij gelijke geschiktheid kiezen we Nederlands en lokaal, stimuleren participatie, maar niet zoveel dat dit de kwaliteit van het project in gevaar zal brengen.

Inmiddels is de markt redelijk overspoeld met (soms cynisch genoemd) “Energie cowboys”. Vaak zijn dit partijen die ten kosten van alles proberen een optie contract te krijgen. Daar worden dan soms beloftes van leaseprijzen genoemde die ver boven de door ons gehanteerde zijn. Ook wij hoorden prijzen waarvan wij absoluut weten dat realisatie niet mogelijk is en . . . inderdaad zijn die projecten vaak al in een vroeg stadium gestrand. Onze lease prijzen zijn zeer eerlijk, realistisch en degelijk en garanderen de voortgang van het gehele project. Mochten de energie prijzen toenemen in de toekomst dan verandert de input en zal u leaseprijs natuurlijk wel mee stijgen.

Het lease contract is dusdanig opgesteld dat de grondeigenaar ten alle tijden zijn land kan verkopen. Het contract gaat aldus gewoon over op de toekomstige eigenaar zodat die de vergoeding vanaf dat moment zal ontvangen.