Często zadawane pytania

Frequently Asked Questions

Wiele osób zadaje to pytanie. Oczywiście, idealnie byłoby, gdyby wszystkie dachy były pokryte panelami słonecznymi, ale nie jest to takie proste. Musimy najpierw zdać sobie sprawę, że dachy zapewniają jedynie małą część (8-10%) mocy, jakiej potrzebujemy. Dlatego musimy iść o krok dalej i uznać parki solarne za nieodłączny element całego rozwiązania. W dodatku pokrycie wszystkich dachów zajęłoby dużo czasu, ponieważ musimy uzgadniać pewne kwestie z właścicielami posesji czy władzami spółdzielni, a logistyka tego procesu nie pozwoliłaby na osiągnięcie optymalnych celów.

Posiadanie dobrych gruntów rolnych na terenie kraju jest bez wątpienia konieczne, jako że dostarczają one większości podstawowych plonów dla mieszkańców terenów miejskich i wiejskich. Być może jednak należy wziąć także pod uwagę, że bez optymalnej energii produkcja żywności nie byłaby możliwa. Wierzymy, że należy zapewnić właściwą równowagę – z parkami solarnymi i gospodarstwami współistniejącymi obok siebie, by produkować ekologiczną energię. Poza tym parku nie buduje się dla walorów estetycznych, tylko z przyczyn praktycznych i racjonalnych. Kiedy porówna się go do autostrady, lotniska, obszaru przemysłowego, parku wiatrowego czy nawet elektrowni jądrowej, można łatwo zauważyć, że park solarny ma dużo korzystniejszy wpływ na społeczność i środowisko.

Czasami park solarny uważany jest strukturę stałą, która odbiera rolnikom grunt przeznaczony na uprawę roślin i hodowlę bydła. Tymczasem budowa parków solarnych to jedynie część całego rozwiązania. Należy wziąć pod uwagę, że takie parki buduje się na 20-25 lat i można je łatwo zdemontować. Nie są one tak trwałe, jak mogłoby się wydawać. Ponadto, w parkach nie wykorzystuje się nawozów (ani innych substancji chemicznych), a ziemię pokrywa trawa, co oznacza brak szkodliwych skutków dla gleby. Po usunięciu paneli montowanych na gruncie możliwa będzie uprawa ziemi.

Mimo że niektórym naukowcom panele solarne wydają się piękne, przyznajemy, że las czy pola stanowią o wiele lepszy widok. Czasami słyszymy od potencjalnych sąsiadów parku obawy, że ich okolica stanie się obszarem przemysłowym. Całkowicie rozumiemy te wątpliwości i robimy, co w naszej mocy, żeby na nie odpowiedzieć. Jeżeli jest to możliwe, w pierwszej kolejności wybieramy działki graniczące z autostradami, torami lub lasami, żeby zmniejszyć wizualny wpływ na sąsiadów i społeczność. Dodatkowo zwykle konsultujemy się z lokalnymi władzami, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie. Sadzimy też zieloną granicę (żywopłoty i krzewy) wokół parku, tak by zapobiec niekorzystnemu wpływowi na wygląd terenu.

Dla bezpośrednich sąsiadów oraz całej społeczności nie ma żadnych istotnych niedogodności. Nie będą emitowane żadne uciążliwe dźwięki, a park nie stworzy ruchliwej atmosfery pracy, jako że właściwie nie wymaga on konserwacji. Nie używa się także chemikaliów, które mogłyby skutkować nieprzyjemnymi lub nieuzasadnionymi zapachami. Granica parku będzie atrakcyjna wizualnie i zaprojektowana tak, by małe dzikie zwierzęta mogły się swobodnie poruszać po całym terenie.

Obecnie widuje się wiele firm, które reklamują się hasłami „udział społeczności lokalnej” lub „spółka krajowa”. W ten sposób próbują wzbudzić pozytywne emocje związane z lokalnym zatrudnieniem i finansowaniem. Należy jednak pamiętać, że właściwie nie produkuje się paneli na miejscu – większość z nich uzyskuje się od międzynarodowych producentów, parki prawie nie wymagają konserwacji, a istotne wydatki finansowe przeważnie przekraczają możliwości lokalnej współpracy energetycznej czy banków. Wierzymy, że przewaga polega na produkcji ekologicznej energii na szczeblu lokalnym, przy ukierunkowaniu na najlepsze materiały, wiedzę i zasoby, które zapewniają sukces projektu. Oczywiście dajemy pierwszeństwo materiałom produkcji lokalnej, tak by stymulować udział lokalny, ale przede wszystkim preferujemy najlepsze dostępne elementy, żeby zapewnić długotrwały sukces i szanse powodzenia parku.

Na rynku obecnych jest wiele firm realizujących projekty, a niektóre z nich starają się o te same działki. Jest to zarzewie wojen cenowych, które skutkują nieuzasadnionym wzrostem cen dzierżawy, a przez to projekty stają się na dłuższą metę niezrównoważone lub niewykonalne. Prowadzi to do zawieszania lub zarzucania projektów na początkowych etapach procesu realizacji. Nasze ceny dzierżawy są sprawiedliwe, ustalane na podstawie ogólnych warunków rynkowych i zapewniają sukces projektu.

Umowa dzierżawy przewiduje możliwość sprzedaży gruntu w dowolnym momencie. Przechodzi ona wtedy na nowego właściciela, który zrealizuje pozostałą część umowy dzierżawy i otrzyma ustalone wynagrodzenie.