Posted by: Mark Brusche Category: Geen onderdeel van een categorie Comments: 0 Post Date: februari 15, 2019

Nederlandse zonne-markt 1 GigaWattuur

De Nederlandse PV sector verwacht te zijn gegroeid met 1.3-1.5 GW in 2018. De groei, die de Nederland in “Europa’s Giga-Watt-uur club” introduceert, was voornamelijk te wijten aan de verbinding van grootschalige projecten aan het SDE +-programma. De cumulatieve geïnstalleerde PV capaciteit zou 4GW bedragen op het moment dat de Nederlandse regering zich voorbereidt om het SDE +-budget te verlagen.

Nederland is waarschijnlijk het laatste Europese land dat doorbreekt tot een Giga-Watt-uur-schaal zonne-jaarmarkt, gebaseerd op de cijfers voor 2018.

Volgens schattingen verstrekt aan pv magazine door Peter Segaar, Nederlandse zonne-analist en eigenaar van de polderpv.nl website, werden er vorig jaar ongeveer 1.3-1.5 GW aan PV installaties aangesloten op het net.

Hoewel nog te bevestigen door het Nederlandse Centraal Bureau voor de statistiek – die onlangs een nieuwe methodiek ter verbetering van de manier van gegevens inzamelen over zonne-energie aangekondigde – zouden de nummers te vergelijken zijn met een groei van rond 768 MW in 2017, 609 MW in 2016 en 519 MW in 2015.

Volgens Mr. Segaar, was de groei van vorig jaar te wijten aan de twee belangrijke drijfveren: de SDE + subsidie-gedreven projectmarkt, met ten minste 794 MW aan nieuwe toevoegingen in 2018 volgens voorlopige gegevens van CertiQ, de instantie van de Nederlandse overheid die de afgifte van de garanties van oorsprong verzorgd; en de ononderbroken groei van residentiële zonne-energie. Hij bevestigde ook dat de grootste Nederlandse netbeheerder – Alliander – reeds 441MW had gemeld als nieuwe groei in oktober. “Dit is, voor de Nederlandse zonne-markt, tweemaal het jaarlijkse groei volume van 2017,” zei Mr. Segaar.

De Nederlandse Minister van economische zaken en de verandering van het klimaat, Eric Wiebes, vertelde het Parlement in een brief eind vorig jaar dat het SDE + budget – voor zonne-energie en hernieuwbare energieprojecten boven 15 kW in grootte – van €12 miljard tot €10 miljard teruggebracht zal worden.

Nederland verwacht 4 GW PV te hebben bereikt

“De mogelijke volumes voor zonne-energie en andere hernieuwbare opties kunnen afnemen, maar kostenbesparingen zullen blijven,” zei Mr. Segaar.

Echter, de groei van grootschalige zonne-energie, is verwacht sterk te blijven. Tot aan de eerste ronde van het programma van 2018, was ongeveer 6.5 GW aan PV projecten toegewezen. Een extra 3.6 GW zonne-initiatieven werden ingediend voor de najaar ronde. “In de definitieve toewijzingen zal veel van dat volume sneuvelen, maar uiteindelijk, zullen zeker een paar extra gigawatt aan grote zonne-projecten worden geaccepteerd,” voegde de consultant toe.

Voor residentiële zonne-projecten zal het omzetten van de salderingsregel tot een terug levering van overtollige elektriciteit” voor kleine projecten worden uitgesteld tot 2021 als gevolg van complexe administratieve procedures en een te zware werklast bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. “De voorspelling is dat de residentiële markt een hoog groeipercentage [sector] zal handhaven, mede versterkt door de enorme hoeveelheid residentiële systemen in de verhuur sector en de nieuwbouw woningen,” zei Mr. Segaar.

Als de voorlopige cijfers kloppen, zal de cumulatieve Nederlandse geïnstalleerde PV capaciteit met 4 GW die van vorig jaar overtreffen. Volgens een recent rapport van het Energieonderzoek Centrum Nederland, zal het land naar verwachting 6 GW in 2020, en 20 GW in 2035 worden bereikt.