Posted by: Mark Brusche Category: Geen onderdeel van een categorie Comments: 0 Post Date: februari 15, 2019

Wereldwijd, bijna 35% aan nieuw vermogens capaciteit toegevoegd door nieuwe zonne-energiecentrales in 2017

Terwijl de jaarlijkse investering groeide met 18 procent, steeg de nieuw geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche zonne-energie met 32 procent tot bijna 100GW in 2017. In de afgelopen 15 jaar is de fotovoltaïsche (PV) industrie gegroeid van een kleine groep van bedrijven en belangrijke spelers tot een wereldwijde onderneming waar informatie verzamelen steeds complexer wordt.

De laatste editie van het JRC PV Status Report, uitgebracht tijdens de Conferentie van partijen (COP 24) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), in Katowice, geeft een overzicht van de huidige trends in de industrie, in het kader van de klimaat-gerelateerde verbintenissen, zoals het bereiken van een 32 procent-hernieuwbare energie-doelstelling in de EU in 2030.

Fotovoltaïsche energie is een van de belangrijkste technologieën om de energiesector te de-carboniseren en een duurzame energievoorziening te bieden. Met unieke voordelen — zonne-energiebronnen in Europa en wereldwijd zijn overvloedig en kunnen niet door één land worden monopoliseren; het kan bijna overal op de planeet ingezet worden op een modulaire manier; en PV en andere hernieuwbare energiebronnen bieden stabilisatie van, of zelfs een vermindering van de toekomstige energieprijzen.

Elektriciteitsopwekking’s capaciteit-groeiende wereldwijd

Volgens het rapport is in 2017 PV elektriciteitsopwekking capaciteit goed voor 100GW, of bijna 35 procent van de wereldwijde nieuwe geïnstalleerde energie capaciteit, terwijl de jaarlijkse investering groeide met 18 procent. Het is het grootste aandeel van extra productiecapaciteit, gevolgd door wind, aardgas en kolen.

Investeringen in hernieuwbare energiebronnen bedroegen wereldwijd EUR 243 miljard in 2017, waarvan zonne-energie EUR140 miljard. Investeringen in hernieuwbare energiebronnen in Europa zijn 15 procent van het globale bedrag, namelijk EUR 36.5 miljard.

De trend dat de ontwikkelingslanden meer investeren in hernieuwbare energie capaciteit dan de ontwikkelde landen (71 procent of EUR 100 miljard) werd voor het derde jaar voorgezet, onder leiding van China, India en Brazilië. Investeringen in ontwikkelde landen zijn met 30 procent gedaald van EUR 127 miljard in 2015 (een recordjaar tot nu toe) tot EUR 93 miljard in 2017.

Voor wat betreft de kosten over de afgelopen 10 jaar, zijn de prijzen voor residentiële grid-Connected PV-systemen gedaald met 75 procent. In het derde kwartaal van 2018 was de wereldwijde gemiddelde prijs van dergelijke systemen zonder belasting- en administratiekosten EUR 1,15 per watt. Australië is de wereldleider op het gebied van kostenreductie, met ongeveer EUR 0,70 per watt.

Volgens marktprognoses zal de geïnstalleerde PV macht capaciteit van 408GW (aan het eind van 2017) verdrievoudigen in 2023. Aan het eind van 2018 zal de wereldwijd zonne-PV markt naar verwachting meer dan 500GW produceren,  ruwweg 2,8 procent van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Het aandeel van de EU in 2017 is ongeveer 26 procent van de wereldwijde geïnstalleerde capaciteit en kan ongeveer 4,5 procent van de elektriciteitsvraag te bieden.

Fotovoltaïsche industrie groeit in ontwikkelingslanden

PV is een van de snelst groeiende industrieën in de wereld, en één die drastisch is veranderd in de afgelopen jaren. In de afgelopen 15 jaar is het productievolume van zonne-PV toegenomen met een jaarlijkse groei van meer dan 40 procent. China is uitgegroeid tot het belangrijkste productieland voor zonnecellen en modules, gevolgd door Taiwan en Maleisië.

Als Europa een dubbel cijfer marktaandeel van de zonnecel industrie (momenteel minder dan 2 procent) wil veroveren zal een grote verandering van industriebeleid nodig zijn om de Europese PV-industrie nieuw leven in te blazen. Europa heeft nog steeds een uitstekende PV R&D infrastructuur, maar het zal alleen mogelijk zijn om dit op de lange termijn te handhaven als de industrie spelers, met inbegrip van PV-productie, ook in Europa opereren.

Mooie toekomst voor PV

De in het verslag gepresenteerde economische vooruitzichten tonen aan dat er in de toekomst enorme mogelijkheden zijn voor PV als de juiste beleidsmaatregelen worden genomen.  Het vergt aanhoudende inspanning en de steun van alle belanghebbenden om de beoogde veranderingen in een duurzame energievoorziening met PV als belangrijkste rol te implementeren.

De belangrijkste belemmeringen voor dergelijke ontwikkelingen zijn perceptie, regelgevingskader en de beperkingen van de bestaande netwerk.

PV en de-carbonisatie van de energiesector

Recente (100 procent) hernieuwbare elektriciteit scenario’s hebben gewezen op het belang van fotovoltaïsche zonne-energie in de de-carbonatie van de energiesector op een kosteneffectieve wijze. Om een koolstofvrije naleving voor 2050 te realiseren, moet de geïnstalleerde PV generatiecapaciteit van ongeveer 500 GW aan het eind van 2018 naar meer dan 4TW voor 2025 en 21,9 TW voor 2050 om dit waar te maken.

De Europese Unie moet haar capaciteit verhogen van 115 GW aan het eind van 2018 tot meer dan 631 GW door 2025 en 1,94 TW door 2050. In het geval van een overgang naar een duurzame vervoerssector, dat wil zeggen elektrificatie en synthetische brandstoffen, zouden deze aantallen met een factor twee toenemen.

PV bij het JRC – huidige en toekomstige werkzaamheden

Afgezien van de jaarlijkse PV horizon scanning, het exploiteert de JRC ook de Europese zonne-test installatie faciliteit, dat is het Europese referentielaboratorium dat elektrische prestaties en levensduur van PV-apparaten valideert.

Het JRC exploiteert ook het PV-geografische informatiesysteem — gebaseerd onderzoek naar veelbelovende toekomstige PV-implementatieopties die de EU-PV ontwikkelings trend kunnen begeleiden tijdens de huidige overgang van de beleid gedreven markt naar een concurrerende markt. De impact van PV wordt ook bestudeerd als in relatie met netto-Zero energie-gebouwen en voor de elektrificatie van het vervoer.

Achtergrond

Het PV-status rapport biedt uitgebreide en relevante informatie over deze dynamische sector voor beleidsmakers en de industrie. Het rapport combineert up-to-date internationale informatie over PV die verzameld wordt op een regelmatige basis van de openbare en commerciële studies en cross-checked met persoonlijke communicatie.

Feiten verzameld middels regelmatige bezoeken aan bedrijven, evenals vergaderingen met ambtenaren van financiering’s organisaties en beleidsmakers, completeren het beeld.